Tankefelt-terapeut TFT

Tankefelt-terapeut TFT

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

En behandlingsform som ble utviklet av den amerikanske psykologen Roger Callahan fra 1979 og fremover.

I tankefeltterapi bruker man stimulering av såkalte «aku-punkter» med å banke på disse med fingrene («akupressur»), samtidig som den det gjelder holder mentalt fokus på det aktuelle følelsesmessige problemet. Callahan utviklet det han kalte algoritmer, det vil si bestemte mønstre man skal banke etter som han erfarte ga best effekt på de forskjellige traumer. De følelsesmessige traumene antas å være blokkeringer i tankefeltbanene. Teknikken innbefatter at pasienten etter hvert skal kunne utføre behandlingen på seg selv.

Get help with Tankefelt-terapeut TFT

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.