Debriefing

Debriefing

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

DebriefingEn psykologisk debriefing kan beskrives som en samtale hvor formålet er å bearbeide en traumatisk hendelse. Dette er en relevant form for terapi fordi mange mennesker er i faresonen for langvarig eller kroniske psykiske lidelser som angst, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, spiseforstyrrelser, depresjon og posttraumatisk stress (PTSD). Debriefing har til hensikt å forebygge eller redusere denne typen symptomer.

Hvem kan ha godt av debriefing?

Formålet med debriefing er å bearbeide en traumatisk hendelse og på den måten hjelpe folk som har blitt utsatt for noe traumatisk i løpet av livet. Det kan derfor være et stort spekter av mennesker som har behov for debriefing. Uansett bakgrunn og årsak til traumene kan en debriefing være hjelpsomt for å få livet til å fungere som normalt igjen. 

Traumatiske hendelser kan bl.a. være:

  • Overfall
  • Trafikkulykke
  • Ran
  • Arbeidsulykke
  • Trusler
  • Selvmord
  • Krig
  • Overgrep og misbruk 

Uansett årsak anbefales det å søke hjelp hvis man har vært gjennom en traumatisk opplevelse eller periode i livet før det er for sent. Det er viktig så man unngår større konsekvenser i fremtiden, som psykiske lidelser – angst og depresjon – eller selvmordstanker og selvmord. Det kan hjelp å snakke med en man er fortrolig med så man ikke går og holder tankene sine for seg selv.

Finn den rette terapeuten

GoMentor har mange terapeuter og et stort fokus på å hjelpe deg med å bearbeide traumer fra tidligere hendelser som påvirker deg negativt. For dem er det viktig at du kan gjenskape glede og balanse i livet så du kan fungere optimalt i hverdagen. Terapeutene hos oss har forskjellig erfaring innen debriefing og håndtering av traumatiske hendelser. Her har du muligheten til å få individuell terapi eller gruppeterapi alt avhengig av hva du ønsker og trenger. I gruppeterapi er det mulig å dele opplevelser, tanker og følelser med hverandre og fokusere på en felles bearbeidelse. Terapeutene våre tilbyr også online terapi via GoMentor.no, så du kan få behandling uansett tid og sted. 

Get help with Debriefing

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström

Get help with Debriefing

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström
Try GoMentor 24/7 at half price

Debriefing

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.