Adoption

Adoption

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Adopsjon Adopsjon er en livslang forpliktelse til å oppfostre et barn, som kan medføre mange utfordringer. Selv om det fleste klarer denne oppgaven fint, er det ingenting i veien med å spørre om hjelp og støtte. Coaching og terpai kan gi den ekstra hjelpen, som for noen er nødvendig i forbindelse med adopsjon. Det er mange stadier i en slik prosess, og man kan ønske en profesjonell samtalepartner fra starten av eller mange år etter selve adopsjonen. Med GoMentor.no som platform kan man få hjelp og veiledning til alle stadier i adopsjonsprosessen. 

Terapi og coaching før, under og etter adopsjon


Beslutningen om å adoptere et barn bør være veloverveid. Det er mange utfordringer man som par står overfor, før adopsjonen faktisk finner sted. Selvom man har tenkt nøye gjennom sin avgjørelse og føler seg klar for forandringen, kan man som par alikevel få utvidet sin horisont omkring adopsjon gjennom coaching og terapi. Det kan både være spennende og skremmende å forholde seg til adopsjon, og det er en omfattende prosess man velger å sette i gang. Det er derfor godt å snakke med noen som kjenner til systemet og utfordringene som følger. 


Under selve adopsjonsprosessen er det mange beslutninger som må tas og for mange er det en tålmodighetsprøve å vente på tilbakemeldinger. Det kan være hjelpsomt å snakke med en terapeut om de følelsene man kjenner på og vanskelige tanker, eller en coach som kan være en støttespiller når det kommer til omfattende papirarbeid. Hvis man får coaching gjennom denne delen av prosessen, kan man oppleve det som mindre stressende og lettere å holde motivasjonen oppe. Ved å lære mer om hva man kan forvente etter adopsjonen og forberede seg på dette, vil neste fase i adopsjonen gå mer smertefritt. 


Etter adopsjonen er gjennomført og man har tatt med sitt nye familiemedlem hjem, møter man ofte en rekke utfordringer som er knyttet til familiedynamikk og skyldfølelse. Et barn vil etterhvert ha spørsmål, og det er ikke alltid like lett å svare på vanskelig spørsmål. Det er også noen foreldre som opplever problemer med å knytte seg til barnet når de blir eldre eller syns det er vanskelig å forholde seg til biologiske og adopterte barn på samme måte. En terapeut kan gi råd og veiledning i hvordan man skal håndtere slike utfordringer. 

 

Finn din mentor i listen under eller søk mer spesifikt via 'Finn ekspert' til høyre på siden.  

Adoption

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.