Blogs

Stress och utmattningsrelaterade diagnoser

Written 9/8/2019 3:26:21 PM by Sandra Ripheden - Coach

Stress, va? Jag? Hur menar du? Jag behöver bara sova ett dygn..

Ja det är inte ovanligt att man i början av sin debut till stress tänker så. För alltså stress drabbar ju alla andra men inte mig, så är det bara! Jag klarar av allt! Är en stålmänniska utan dess like. I detta inlägg kommer jag ge en beskrivning på vad stress och utmattningssyndrom/utmattningsdepression är och hur man tar sig ur det. Det är trots allt många som lever med detta dagligen. 


Symtom

 • Högt blodtryck
 • Ökad törst
 • Minnesförluster
 • Muskelsvaghet
 • Sömnrubbningar
 • Ständigt trött
 • Yrsel
 • Dubbelseende
 • Humörsvängningar
 • Ökad känsla av att behöva kissa
 • Känsla av otillräcklighet 
 • Känsla av att du är oumbärlig
 • Orkförlust
 • Ångest som du inte kan sätta fingret på


Ja det finns många symtom på stress och det är inte säkert att du känner just alla dem. En del känner bara av ett par. En del har mer fysiska besvär än psykiska och vice versa. 


När ska jag söka hjälp?

Att ta steget till att söka sig till läkare eller annan psykiatrisk mottagning kan vara svår. Många gånger intalar du dig själv att du inte är sjuk. Men känner du att din ork har försämrats, att du inte kan sova om nätter, är ständigt orolig och har ångest och att dina nära och kära blir lidande så kan det vara läge att söka sig till någon professionell. 


Hur ställer man diagnosen?

Vanligtvis när personer med stressrelaterade diagnoser kommer till läkaren så söker de efter fysiska förklaringar till deras mående. Tex "Jag känner att jag behöver springa på toaletten oftare än tidigare, kan jag ha diabetes? Min andedräkt luktar konstigt med precis som vid diabetes." Vanligtvis räcker det att man pratar med läkaren och berättar hur ens liv ser ut och berättar om sin arbetssituation och familjeliv. Läkarna idag är väl medvetna om den psykiska ohälsan ökar drastiskt och vet vad de ska kolla efter. Man brukar ta ett blodtryck och lite blodprover för att kolla så allt ser okej ut, men ganska snabbt gör läkaren en plan för vad som passar just den patienten.


Att ta sig ur det? Går det?

Ja det går att ta sig ur det. Att lära sig acceptera sin diagnos och genom att fokusera på positiva saker. I terapi kan man jobba utefter ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Det handlar att acceptera och gå vidare. Din terapeut kommer ta det i den takt som passar just dig. Ibland finns även behovet av en psykodynamisk terapi för att gå tillbaka till de första levnadsåren. Jag som terapeut använder mig ofta av något som heter Translokationsanalys. Det går ut på att man ser sig själv utifrån som dels barnjaget, föräldrarjaget och vuxenjaget. På så vis kan det bli tydligt hur och varför man gör på vissa sätt och enklare att ibland ändra sitt tankemönster. För många är det även viktigt att kunna se tillbaka och komma på vart detta började. Jag gör då alltid en tidslinje med mina klienter där man markerar viktiga händelser, positiva som negativa. En annan viktig del i att komma tillbaka till arbetslivet igen är att hitta nya rutiner och tankemönster för att inte hamna där igen. Här jobbar vi mycket med klientens självförtroende, övar på att säga nej och se till vad som klienten behöver i det långa loppet. Vad behöver Du får att återhämta dig och inte hamna här igen?


Det brukar ta tid att komma tillbaka från utmattning och det måste få ta tid. Många som blir sjukskrivna vill gå tillbaka och jobba mycket tidigare än vad kroppen egentligen behöver. Det är därför viktigt att du och din läkare har en öppen och ärlig kommunikation med varandra så det inte sker några missförstånd. Berätta ärligt hur du mår. En del patienter kan också behöva viss medicinering. 


Glöm inte att bara för att du kunnat gå tillbaka att arbeta igen glömmer bort dig själv. Ta dig tid till saker du tycker om och som ger dig energi. Släpp inte terapin för tidigt, tillsammans med din terapeut hittar ni verktyg som passar just dig! Tänk på att det bara finns en av dig och du är den som bestämmer över ditt liv!

If you or another person have suicidal thoughts or are in some way a hazard to your own health, then you should not use GoMentor.These resources can help you with immediate assistance.