Utredning

Utredning

Written by GoMentor

En utredning er en undersøkelse og vurdering som kartlegger en pasients situasjon. Det innebærer at man undersøker eventuell lidelse og deretter eventuelt behov for behandling, samt hvilke tiltak som bør iverksettes for å dekke pasientens behov. 

Ta kontakt med en av våre tilknyttere mentorer for å kartlagt dine behov og ønsker. Se listen under eller søk mer spesifikt via 'Find ekspert'-knappen til høyre. Våre mentorer tilbyr veiledning både onlige og ved personlig fremmøte, slik at du kan få den hjelpen du trenger når og hvor som helst. 

Utredning

We cooperate withIf you or another person have suicidal thoughts or are in some way a hazard to your own health, then you should not use GoMentor.These resources can help you with immediate assistance.