Samarbeid med Oslo Helse AS

Samarbeid med Oslo Helse AS

Written by GoMentor

Profesjonell privat samtaleterapi - samarbeid mellom Oslo Helse AS og GoMentor

Her finner du et utvalg av psykologer og psykoterapeuter som har rabattavtale med Oslo Helse via GoMentor.no. Terapitilbudene er private og uten refusjonsordning, så ventetiden er kort. Prisene er:  

  • Konsultasjon med psykolog på kontor: 750,- per sesjon
  • Online video-konsultasjon med psykolog: 650,- per sesjon
  • Sesjon hos psykoterapeut, online eller på kontor: 550,- per sesjon

Ta kontakt med ønsket psykolog eller terapeut. Du finner et eget punkt på deres profil for rabattavtalen med Oslo Helse, hvor du kan forespørre et tidspunkt.


God bedring!

We cooperate withIf you or another person have suicidal thoughts or are in some way a hazard to your own health, then you should not use GoMentor.These resources can help you with immediate assistance.