Norsk Forbund for Psykoterapi - NFP

Norsk Forbund for Psykoterapi - NFP

Written by GoMentor

NFP-terapeuter

NFP-terapeutene tilbyr individualterapi, gruppeterapi og parterapi, oftest gjennom privat praksis, og tilpasser seg de enkelte behov. Terapeutene har minimum fire års utdannelse innen psykoterapi, ved anerkjente utdanningsinstitusjoner. Kravene er fastsatt av det Europeiske Forbund for Psykoterapi. Det kreves bachelorgrad eller tilsvarende, for å bli tatt opp til psykoterapiutdannelsen.

Det finnes forskjellige terapiretninger innen NFP, og felles for dem alle er et helhetlig syn på mennesket. Terapeutene går ut fra at kropp og sinn utgjør en enhet. Utgangspunktet er at alle har iboende muligheter for å mestre sitt eget liv. Her kan du enkelt kontakte en NFP-terapeut, for å mobilisere dine egne ressurser.

Norsk Forbund for Psykoterapi - NFP

We cooperate withIf you or another person have suicidal thoughts or are in some way a hazard to your own health, then you should not use GoMentor.These resources can help you with immediate assistance.