Bli kvitt stress med online terapi og coaching

Bli kvitt stress med online terapi og coaching

By GoMentor

Last updated at January 18, 2020

Reviewers GoMentor

Overbelastning - Kronisk stress - Work/life balance - Arbeidsstress - Familiestress - Utbrenthet

 

Få hjelp til stressStress er en tilstand, hvor kroppen og sinnet overbelastes, fordi man har oversteget sine egne ressurser - enten over en lang periode eller i forbindelse med en akutt hendelse.

 

Det er en følelsesmessig belastning, som kan være forårsaket av både fysiske og psykiske utfordringer i livet, slik som arbeidspress, dødsfall, sykdom, traumer,

Det er en følelsesmæssig belastning, der kan være forårsaget af både fysiske og psykiske udfordringer i livet, såsom arbejdspres dødsfald, sygdom, traumer, støyeksponering og mobbing.

 

Stresstilstanden kan uttrykkes på mange forskjellige måter, alt etter hvilken sammenheng du opplever den i. Her er et utvalg av de fysiske og psykiske symptomene som kan være tegn på at du er plaget av stress:

 • Indre uro
 • Hjertebank eller trykk i brystet
 • Hodepine/magesmerter
 • Søvnproblemer
 • Angst
 • Sosial isolasjon
 • Irritasjon og tretthet
 • Hukommelses- og konsentrasjonsvansker

Vil du lære mer om grunnen til hvorfor du har stress og hvordan stress skal håndteres på en hensiktsmessig måte, så kan GoMentor 24/7 være en god mulighet for deg. Her kan du skrive med en dyktig og erfaren mentor innenfor stressbehandling om nettopp deg og hvordan du opplever stress.

 

Ved å skrive med en psykolog, psykoterapeut eller coach, som er spesialist på stress, har andre brukere fått hjelp med blant annet:

 • Komme tilbake på jobb etter en sykemelding
 • Frykt for at jeg ikke orker barnet mitt pga. stress
 • Søvnproblemer i forbindelse med stress

We cooperate withIf you or another person have suicidal thoughts or are in some way a hazard to your own health, then you should not use GoMentor.These resources can help you with immediate assistance.